Patienternas välbefinnande har alltid stått i fokus för vårt tänkande och våra handlingar, och så ska det förbli.

Vi är specialister på innovativa lösningar som skapar verklig patientnytta. Det är målet med Grünenthals verksamhet. Som ett oberoende, internationellt, forskningsbaserat läkemedelsföretag använder vi vår långa erfarenhet av innovativ smärtbehandling och utveckling av spetsteknologi till att förbättra patienters hälsa och livskvalitet.

Smärta är det enskilt vanligaste skälet till att söka läkare. European Pain Federation (EFIC®) konstaterar att medan akut smärta rimligen kan betraktas som ett symtom på sjukdom eller skada, är kronisk och återkommande smärta ett specifikt hälsoproblem, en sjukdom i sig. Smärta, och särskilt kronisk smärta, kan ha betydande negativa effekter på din och dina närståendes livskvalitet.

För de flesta av oss har mycket blivit självklarheter: sömn, arbete, bekymmerslös kvalitetstid med partnern, familjemedlemmarna och vännerna, semestrar, fritidssysselsättningar och personliga intressen, ett flexibelt och spontant liv. Men allt detta är utom räckhåll för patienter vars vardag styrs av smärta. Vi på Grünenthal har gjort det till vårt mål att hjälpa dessa patienter att få tillbaka eller förbättra sin livskvalité. Vår innovativa verksamhet är därför inriktad på deras intressen och hälsa. Vi vill förbättra vår förståelse av deras ouppfyllda behov och små och stora utmaningar. Därigenom kan vi i ännu högre grad fokusera vår forskning och utveckling på det som är till störst nytta för dem.

Som ett forskningsbaserat läkemedelsföretag är vi mycket stolta över de produkter som vi har tagit fram. Våra hållbara investeringar i forskning och utveckling ligger över genomsnittet för branschen. På så sätt föregår vi med gott exempel och förpliktar oss att vara innovativa. Vi arbetar intensivt för att hitta nya och bättre sätt att behandla smärta, tillgodose ouppfyllda medicinska behov och försörja marknaden med fördelaktiga produkter med få biverkningar. I vår portfölj har vi ett brett urval av läkemedel för kronisk och akut smärta.

Smärta är ett mångskiftande fenomen och olika typer av smärta kräver olika behandlingar. Vi tillhandahåller produkter för lindring av både nociceptiv och neuropatisk smärta.

Vi gillar att tänka utanför boxen för att skapa verkligt mervärde för våra patienter. Vi strävar efter att föra en dialog med patienterna för att kunna erbjuda största möjliga nytta. Därför är Grünenthal engagerat i många områden särskilt inom smärta. Vi är aktiva i många olika initiativ här:

  • Med stöd av paraplyorganisationen European Pain Association (EFIC®) bidrar vårt initiativ CHANGE PAIN® till att förbättra patienternas situation med praktiska sätt att lösa vardagens problem.
  • Som smärtspecialister värdesätter vi ett fruktbart utbyte av information och erfarenhet med motiverade unga forskare. Tillsammans med EFIC® stöder vi dem genom EFIC-GRÜNENTHAL-stipendiet. Mer information: www.e-g-g.info
  • Med initiativet "Min smärta känns som ..." vill vi förbättra kommunikationen mellan läkare och patienter. Ju mer detaljerat patienter kan beskriva sina symtom, desto större är möjligheterna till effektiv smärtlindring.
  • Under konceptet "Smärtans påverkan på samhället" ger vi anställda inom hälso- och sjukvården, patientorganisationer, politiker, försäkringsbolag, representanter för hälsomyndigheter, tillsynsmyndigheter och budgetansvariga möjlighet att utbyta information om de effekter som smärta har på samhällen, hälsan och sjukvårdssystemen i Europa.
  • Grünenthal stöder Europaparlamentets "Interest Group on Brain, Mind and Pain", ett initiativ från European Federation of Neurological Associations [EFNA] och Pain Alliance Europe [PAE], två patientorganisationer med målet att stimulera forskning i och tillgång till innovativa behandlingar, främja preventions- och egenvårdsmetoder, minska stigma och samarbeta för att förbättra livskvalitén för människor med neurologiska sjukdomar och smärttillstånd.
  • Grünenthal har ingått ett offentligt partnerskap om utvecklingen och genomförandet av smärtprojektet "European Pain Patient Pathways Recommendations" med Pain Alliance Europe (PAE), en organisation som representerar patienter med kronisk smärta i Europa, och Active Citizenship Network (ACN), en organisation som främjar och stöder medborgarnas påverkan på och ansvar för politiskt beslutsfattande.
  • Grünenthal samarbetar också med Active Citizenship Network (ACN), en organisation som främjar och stöder medborgarnas påverkan på och ansvar för politiskt beslutsfattande, om att ta fram bra metoder för "Kronisk smärta: att göra det osynliga synligt".
  • I mars 2017 visade Grünenthal sitt engagemang i patientdriven forskning och utveckling genom sitt första patientinriktade toppmöte som sammanförde patientorganisationer, läkare och forskare från Grünenthal för att ta reda på hur patienternas röst kan göras hörd i forsknings- och utvecklingsprocessen.
  • Grünenthal stöder också den årliga Europadagen för patienträttigheter som syftar till att förbättra rättigheterna och behandlingsalternativen för patienter med kroniska sjukdomar.

M-N/A-SE-05-23-0001 August 2023