Läs noga igenom bipacksedeln innan användning.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.
Zomig ® Nasal rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eller till vuxna över 65 år.
Om du är eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Zomig® Nasal (receptfritt) används för behandling av huvudvärken under
en migränattack hos vuxna från 18-65 år.
Zomig® Nasal är inte avsedd för behandling av andra typer
av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.3

BEHANDLING
Låt inte migrän ta överhanden
  • Tiden till uppnådd effekt är för många patienter viktig.4
  • Omkring hälften av patienterna med migrän drabbades av illamående och kräkningar (57,6 % 5 49,5% 6)
  • Det kan påverka upptaget samt förmågan att inta perorala (via mun) beredningar negativt.7
  • Triptaner är som mest effektiva i början av huvudvärken så ju snabbare patienterna kan ta dem desto bättre är det.8
 
ZOMIG to the rescue!
 • INITIAL EFFEKT EFTER 15 MINUTER:
  • Zomig® Nasal börjar verka och lindra symtomen 15 minuter efter administrering.1,2
 • NÄSSPRAY:
  • Zomig® Nasal är en nässpray administreringsform: ett alternativ till orala tabletter och munsönderfallande tabletter.1
  • Zomig® Nasal absorberas delvis direkt i nässlemhinnan och är således inte helt beroende av mag-tarm kanalens upptag jmf. tablet för att få effekt.1
 • ANVÄNDNING
  • Du kan använda Zomig Nasal ® så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även använda Zomig Nasal under ett pågående anfall.
  • Zomig Nasal hjälper bara när en migränattack har börjat. Det kan inte förhindra en attack.3
  • Zomig ® Nasal levereras som en endosbehållare med nässpraymunstycke och administreras i endast en näsborre.2
  • Vanlig dos för vuxna (18-65 år) är 1 sprayning i ena näsborren.
  • Du kan ta ytterligare en dos till om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar, men du får bara ta högst 2 doser under ett dygn.

M-ZOM-SE-10-21-0001. Publicerad: 2021-10-10

PRODUKT

Använd inte Zomig Nasal om du har högt blodtryck eller har eller har haft hjärtproblem, haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom, har allvarliga njurproblem, om du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän. Rådgör med din läkare innan du använder Zomig Nasal, om du samtidigt behandlas med läkemedel av typen MAO-hämmare, eller läkemedel mot depression.

Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Tel 08-643 40 60. Producerad: 2021-09-10.

M-ZOM-SE-08-21-0005

 

 

Zomig® Nasal (zolmitriptan) Nässpray, lösning 2,5 mg/dos och 5 mg/dos. Medel mot migrän. (F).
Läs noga igenom bipacksedeln innan användning. Den innehåller information som är viktig för dig. Indikation:
Zomig® Nasal används för behandling av huvudvärken under en migränattack hos vuxna från 18 år. Zomig Nasal hjälper bara när en migränattack har börjat. Det kan inte förhindra en attack. Zomig Nasal är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk. Zomig Nasal ska bara användas av dig som vet att du har migrän konstaterad av läkare. Användning: Du kan använda Zomig Nasal så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg. Vanlig dos för vuxna (18-65 år) är 1 sprayning (antingen 2,5 mg eller 5 mg) i ena näsborren. Det har ingen betydelse vilken näsborre som används. Du kan ta ytterligare en dos till om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar, men du får bara ta högst 2 doser under ett dygn. Du kan ta Zomig Nasal med eller utan mat. Läs anvisningarna om hur du tar Zomig Nasal i bipacksedeln, innan du använder Zomig Nasal. Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eller till vuxna över 65 år. Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar. Använd inte Zomig Nasal om du har högt blodtryck eller har eller har haft hjärtproblem, haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom, har allvarliga njurproblem, om du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän. Rådgör med din läkare innan du använder Zomig Nasal, om du samtidigt behandlas med läkemedel av typen MAO-hämmare, eller läkemedel mot depression. Graviditet och amning: Om du är eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Nasal. Kontaktuppgifter: Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Tel 08-643 40 60. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-02.
För ytterligare information samt senaste priser se www.FASS.se.

 

M-ZOM-SE-10-21-0001

M-ZOM-SE-10-21-0001


 • Referenser

  1. Produktresumé Zomig Nasal nässpray, 2020.12.02

  2. Charlesworth BR, Dowson AJ, Purdy A et al. Speed of Onset and Efficacy of Zolmitriptan Nasal Spray in the Acute Treatment of Migraine. A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study versus Zolmitriptan Tablet. CNS Drugs 2003;17:653-667.

  3. Bipacksedel Zomig Nasal (Receptfri), 2023-01-23

  4. Gladstone JP, Dodic DW. Acute Migraine which triptan? Practical Neurology, 2005;4:6-19.

  5. Gajria K, Lee LK, Flores NM, et al. Humanistic and economic burden of nausea and vomiting among migraine sufferers. J Pain Res 2017;10:689-698.

  6. Lipton RB, Buse DC , Saiers J , et al. Frequency and burden of headache-related nausea: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache. 2013;53(1):93-103.

  7. Láinez M JA, García-Casado A, Gascón F. Optimal management of severe nausea and vomiting in migraine: improving patient outcomes. Patient Related Outcome Measures 2013;4:61-73

  8. Chaplin S, MacGregor A. Prescriber 2012;5:45-48. Andress-Rothrock D, King W, Rothrock J. An Analysis of Migraine Triggers in a Clinic-Based Population. Headache, 2010;50:1366-1370.